Doradztwo gospodarcze

W zakresie usług doradztwa gospodarczego oferujemy:

  • Pomoc w bezproblemowym rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez wykonywanie w imieniu klienta wszelkich formalności urzędowych i rejestracyjnych:

            * rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej
            * rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
            * rejestracja w Urzędzie Skarbowym
            * rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym (REGON)
            * rejestracja w ZUS

  • sporządzanie umów cywilno-prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

            * umowy spółek cywilnych i spółek prawa handlowego
            * umowy najmu
            * umowy kupna-sprzedaży
            * projekty umów notarialnych, itp.

  • dokonywanie analizy i weryfikacji umów podpisywanych przez klienta w trakcie działalności gospodarczej:

            * umów z kontrahentami
            * umów z bankami i instytucjami finansującymi
            * umów notarialnych itp.

  • pomoc w pozyskiwaniu kredytów, leasingu, dotacji  wraz z wyborem najkorzystniejszych form finansowania działalności gospodarczej:

            * sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych, o dotację
            * sporządzanie biznesplanów i analiz ekonomicznych
            * poszukiwanie dogodnych instytucji finansujących itp.

  • pomoc w prawnym odzyskiwaniu należności:

            * sporządzanie pozwów do sądów gospodarczych
            * sporządzanie pism procesowych w sprawach sądowych
            * prowadzenie negocjacji z dłużnikami
            * doradztwo prawne itp.

  • reprezentowanie spraw klienta mającego problemy z płynnością finansową:

            * restrukturyzacja zadłużenia
            * negocjacje z wierzycielami
            * postępowanie naprawcze
            * postępowanie upadłościowe z możliwością układu z wierzycielami
            * sporządzanie pism procesowych w sprawach sądowych
            * likwidacja działalności itp.

  • pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą:

            * pełne usługi menadżerskie
            * bieżące konsultacje menadżerskie
            * zmiana profilu działalności firmy
            * poszukiwanie rynków zbytu i kontrahentów
            * analiza opłacalności przedsięwzięć
            * opracowywanie strategii działania itp.

  • oferujemy zarówno doradztwo jednorazowe, jak i stałe doradztwo w ramach abonamentu

 

SPRAWDŹ SWOJEGO KONTRAHENTA