Doradztwo podatkowe

 W zakresie doradztwa podatkowego firma oferuje:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów.

 • prowadzenie rejestrów VAT.

 • prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej (sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, zaświadczeń o zarobkach, planów urlopów, regulaminów wynagradzania, zakładanie i prowadzenie akt osobowych itp.)

 • sporządzanie zeznań rocznych (PIT) oraz doradztwo w zakresie podatku dochodowego od fizycznych.

 • sporządzanie deklaracji podatkowych (SD) oraz doradztwo w zakresie podatku od darowizn i spadków.

 • sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT od zakupów materiałów budowlanych.

 • sporządzanie deklaracji (PCC) i umów w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych.

 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych.

 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych, skarg do sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA.

 • występowanie w imieniu podatnika podczas kontroli podatkowych.

 • doradztwo w zakresie postępowania egzekucyjnego.

 • udzielanie porad podatkowych za pośrednictwem internetu bądź telefonicznie.