Nieruchomości

Doradztwo inwestycyjne i majątkowe

Oferujemy pełen zakres doradztwa w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i majątkowych zarówno dla firm, jak i osób fizycznych.

DLA FIRM

 • opracowywanie analiz oraz ocen sytuacji ekonomicznej firm dla realizacji danego celu inwestycyjnego:

* weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem zamierzonej inwestycji
* analiza opłacalności inwestycji
* badanie rynków zbytu pod kontem inwestycji* opracowanie strategii działania itp.

 • doradztwo w zakresie wyboru najdogodniejszej formy finansowania:

* poszukiwanie kredytodawców, leasingodawców i innych instytucji finansujących
* weryfikacja umów kredytowych, leasingowych itp.
* sporządzanie i kompletowanie dokumentacji kredytowej. leasingowej (biznesplany,bilanse)

* prowadzenie negocjacji bezpośrednich z instytucjami finansującymi itp.

 • doradztwo w zakresie wyboru dostawców i wykonawców zamierzonej inwestycji
 • monitoring realizacji inwestycji
 • firma prowadzi zarówno doradztwo jednorazowe, jak i stałe doradztwo doraźne w ramach abonamentu.

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 • doradztwo w zakresie wszelkich działań związanych z rynkiem nieruchomości:

* weryfikacja ofert związanych ze sprzedażą i zakupem nieruchomości wraz z wyborem optymalnej oferty i sprawdzeniem aktualnego statusu prawnego i formalnego nieruchomości
* weryfikacja umów z pośrednikami oraz stronami transakcji
* wybór najdogodniejszych form finansowania transakcji
* prowadzenie negocjacji z bankami, instytucjami finansującymi, pośrednikami, developerami, stronami transakcji
* pełnomocnictwo pełne do dokonywania transakcji w zakresie rynku nieruchomości itp.

 • kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie lokowania i inwestowania środków finansowych:

* wybór najkorzystniejszych form lokowania środków finansowych
* sporządzanie wniosków kredytowych i weryfikacja umów
* przeprowadzanie analiz sytuacji na rynku finansowym itp.

 • doradztwo w zakresie bieżących zakupów konsumpcyjnych:

* weryfikacja umów cywilnych pod kątem klauzul niedozwolonych
* pomoc w postępowaniu reklamacyjnym
* sporządzanie skarg konsumenckich
* pomoc prawna w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi itp.

 • doradztwo w zakresie spadków i darowizn
 • zarządzanie pełne całym majątkiem osoby fizycznej
 • firma prowadzi zarówno doradztwo jednorazowe, jak i stałe doradztwo doraźne w ramach abonamentu.