O firmie

Biuro Doradztwa założone w 1993 roku. Od czasu założenia prowadzimy profesjonalne doradztwo w różnych zakresach, zarówno w zakresie prowadzenie, wspomagania i inicjowania działalności gospodarczej (doradztwo finansowe, gospodarcze, podatkowe i prawne) jak i bieżące poradnictwo dla osób fizycznych w sprawach podatkowych, finansowych, inwestycyjnych, dotyczących nieruchomości oraz przekształceń własnościowych.
 

W ramach swojej działalności uruchomiliśmy nowe zakresy doradztwa: doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na cele zarówno gospodarcze, społeczne (EFS) jak związane z szeroko pojętą działalnością rolniczą oraz doradztwo dla polskiej emigracji chcącej lokować swoje środki finansowe w kraju. Pomagamy im w załatwianiu wszelkich spraw związanych z działalnością gospodarczą, majątkiem, finansami a nawet komunikacją i wypoczynkiem.
 

Biuro współpracuje z  profesjonalną kadrą doradczą. W jego ramach  swoje usługi  świadczą:

  • doradcy podatkowi
  • doradcy gospodarczy
  • dyplomowany doradca d/s pozyskiwania funduszy unijnych
  • radcy prawni
  • doradcy w zakresie obrotu nieruchomościami
  • doradcy finansowi           

Biuro posiada wymaganą licencję Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenie  OC  pełnego zakresu swojej działalności.